Hatırlama Oyunları

(8)

Hatırlama Oyunları

Kilitoyun.com sitesinde en eğlenceli unutmama oyunlarını bulabilirsiniz . Hafıza, insan veya hayvanların bilgileri hatırlama yeteneğidir . Hafızanın üç faktörü bulunmaktadır. Bunlar; depolama, tutma (saklama) ve bilgiyi arayıp bulma olarak açıklanmaktadır. Öğrenme süreci, yeni bilgi ve becerilerin beyine depolandığı bir süreçtir. Unutmak ise bilginin hafızadan kaybolma sürecidir.